GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

W dniu 4 maja w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Ekologicznego, na które przybyli laureaci konkursu z całej Gminy Praszka. Prace konkursowe były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Na początku spotkania uczniowie wykazali się wiedzą z...

KONKURS NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WINCENTEGO WITOSA W KOWALACH

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Wincentego Witosa W KOWALACH Organizator konkursu Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach. Cel i przedmiot konkursu Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach. Logo wykorzystywane...