Numer polisy ubezpieczeniowej COMPENSA dla dzieci przedszkolnych: Polisa typ 184 nr 001079196.

Numer polisy ubezpieczeniowej COMPENSA dla dzieci szkolnych: Polisa typ 184 nr 001079195.