Aktualności

Historia naszej szkoły

Dnia 28 września 2023r.. obchodziliśmy 85-lecie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach. Ożywiliśmy te najpiękniejsze chwile z przeszłości naszej szkoły.

Historia tej przedwojennej szkoły sięga roku 1938. Wcześniej, jak podają źródła historyczne, pierwszą szkołę w Kowalach zorganizowano prawdopodobnie na pocz. II poł. XIX w pobliżu dworu na początku ul. Wieluńskiej, była to „zimowa szkoła ruska”, dom z jedną klasą i mieszkanie dla nauczyciela wraz z zapleczem gospodarczym. Okres nauki trwał trzy zimy, od listopada do kwietnia.

Przez resztę roku dzieci musiały pracować w gospodarstwach swoich rodziców. Program nauczania obejmował naukę pisania, czytania po polsku, matematykę, zw. rachunkami i j. rosyjski. W okresie I wojny światowej szybko rozwinęła się szkoła w Kowalach.

Do programu wprowadzono historię Polski, a nauka trwała przez cały rok. Z powodu braku miejsca dla wszystkich klas, nauczano dzieci w domach prywatnych rozrzuconych po całej wsi.

Homepage