Nauczyciele pracujący w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020

Lidia Kowalska – Owczarek (dyrektor szkoły / biologia)
Ewelina Czop – Szymańska (język polski)
Anita Gaicka (nauczyciel wspomagający)
Rafał Grzebiela (wychowanie fizyczne / informatyka)
Mariola Koj – Cebula (fizyka)
Małgorzata Krysiak (język polski)
Michał Łasiński (język angielski)
Małgorzata Łęga (nauczyciel wspomagający)
Maria Michalska (matematyka)
Zbigniew Młynarczyk (technika)
Katarzyna Napieraj (muzyka)
Agnieszka Nowałka (pedagog szkolny)
Magdalena Pac (język angielski)
Angelika Pakuła (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)
Mieczysław Papiernik (religia)
Mariusz Rzepka (chemia)
Robert Sokół (język angielski)
Aneta Sołtysiak (psycholog szkolny)
Beata Stasiak (muzyka)
Katarzyna Szmyt (wychowanie do życia w rodzinie)
Ewa Tobiś (geografia)
Janusz Tobiś (historia)
Ewelina Ziółkowska (plastyka)