Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący – Jarosław Wolny

Zastępca przewodniczącego – Anna Wiktorek 

Sekretarz – Aneta Bugajska – Majka

Skarbnik – Jolanta Lizakowska

Komisja Rewizyjna: Karina Pęciak, Anna Topoła, Joanna Pinkosz

Rada Rodziców