Świetlica  szkolna czynna codziennie  w godzinach:

Poniedziałek: 7:30-8:30

Wtorek: 7:30-9:00

Środa: 7:30-8:00

Czwartek: 7:30-8:00

Piątek: 7:30-9:00

Cele działalności świetlicy szkolnej

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Poza tym w świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:

–     tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,

–     zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,

–     wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań uczniów,

–     propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,

–   zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego,

–     pomoc w odrabianiu prac domowych,

–     rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie,

W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia z zakresu:

–     rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, sklejanie),

–     doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),

–     wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),

–    kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu – dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?),

–     kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),

–   wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie  bajek, opowiadań, prace plastyczne,),

–     relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, dowolne zabawy dzieci). 

Strefa relaksu w świetlicy szkolnej

W świetlicy szkolnej pojawiło się nowe wyposażenie, które umila czas pobytu i pozwala się zrelaksować. Dzieci mogą tutaj spokojnie poczytać, rysować, zagrać w gry planszowe, odrobić zadania domowe lub po prostu usiąść czy położyć się na wygodnych pufach aby odpocząć.

W naszej świetlicy funkcjonuje sklepik szkolny, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno na mały i duży głód. Dzięki niemu każdy uczeń dotrwa do obiadu 😊

Kodeks Świetlicy stworzony przez dzieci

Prace dzieci można podziwiać na tablicy przy świetlicy 😊

15.09.2023r.  DZIEŃ KROPKI

Międzynarodowy Dzień Kropki to popularne święto kreatywności, odwagi i zabawy.

21.09.2023r. Jesienne fryzury 🙂 

 

Praca plastyczna. Dzieci wykonały portret Wincentego Witosa z okazji 85 lecia naszej szkoły.

„Zaduszkowe Płomyki”

 

8.11.2023r. W ramach zajęć świetlicowych dzieci wykonały masę plastyczną oraz flagi na zbliżający się Dzień Niepodległości.

Grudzień – choinka sensoryczna

Świetlica

Skip to content