DYREKTOR SZKOŁY:

Karolina Kryściak

tel. 34 35 91 129

ORGAN PROWADZĄCY:

Gmina Praszka

Plac Grunwaldzki 13

tel. 34 35 91 009

NADZÓR PEDAGOGICZNY:​

Kuratorium Oświaty w Opolu

ul. Piastowska 14

45 – 082 Opole

tel. 77 45 24 568

fax. 77 45 24 921