Celem programu jest dostarczenie wiedzy o  środkach psychoaktywnych, niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem i możliwości unikania tych zagrożeń oraz wytrenowanie kilku ważnych umiejętności życiowych:
• odmawiania
• satysfakcjonującej zabawy bez sięgania po środki uzależniające
• konstruktywnych zachowań w kontaktach z ludźmi
Program adresowany jest do uczniów w wieku 12‐17 lat. W naszej szkole jest realizowany w klasie VI. W skład programu wchodzi cykl 8 zajęć dla młodzieży i spotkania warsztatowe dla rodziców oraz rad pedagogicznych. Zajęcia warsztatowe poświęcone są omawianiu siedmiu kroków:
• Krok pierwszy „Poszukiwanie szczęścia”,
• Krok drugi „Chemiczna pułapka”,
• Krok trzeci „Używanie i nadużywanie”,
• Krok czwarty „Uzależnienie jest śmiertelną chorobą”,
• Krok piąty „Alkohol i nasze uczucia”,
• Krok szósty „Sztuka odmawiania”,
• Krok siódmy „Zdrowe i dobre życie”.

„Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków”