PROJEKTOR jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Swoimi działaniami łączy aktywnych studentów, otwartych i zaangażowanych nauczycieli, ekspertów w dziedzinie innowacyjnej edukacji, aby docierać do najmniejszych zakątków Polski z autorskimi zajęciami rozwojowymi dla dzieci. W ramach programu grupy studentów-wolontariuszy realizują przygotowane przez siebie projekty rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania dzieci i młodzieży. Są one prowadzone w czasie wolnym od zajęć w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie. Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności; to na przykład zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe, informatyczne, teatralne lub lingwistyczne. Poprzez promocję pozytywnych wzorców osobowych program zachęca uczniów do rozwijania swoich zdolności, kształtuje poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając im jednocześnie realizację własnych pasji i zainteresowań w atrakcyjnej formule.
Program jest adresowany do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Koordynatorem projektu w szkole jest pani Karolina Kryściak, która będzie prowadziła z uczniami wybrane działania. Najważniejsze są jednak warsztaty.  Warsztaty dla dzieci odbywają się stacjonarnie i maja formę 2 spotkań trwających po 4 godziny dydaktyczne. Zajęcia realizują wolontariusze, którzy przyjadą do szkoły z różnych stron Polski.

Uczniowie i uczennice klasy VI w dniach 22 i 23 lutego wzięli udział w programie PROJEKTOR w postaci dwóch 4-godzinnych warsztatów . Głównym zagadnieniem warsztatów była aktywność obywatelska w trzech obszarach: ochrona planety, działanie w Internecie, relacje społeczne. Warsztaty stworzyły uczniom przestrzeń do rozwijania kompetencji komunikacji, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy poprzez dyskusję, pracę w zespołach, poszukiwanie rozwiązań i ich wdrażanie w najbliższym otoczeniu. Dziękujemy wolontariuszkom, które przeprowadziły aktywne warsztaty oraz fundatorom tego programu.

Projektor

Skip to content