Głównym celem projektu „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów. Celem jest stworzenie odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:
Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
Wielozmysłowe postrzeganie świata;
Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
Tworzenie warunków do kształtowania świadomości własnego ciała;

Zadania:
Głównym zadaniem jest realizacja zabawy, zajęć, bądź tworzenie pomocy dydaktyczne w tematyce danego miesiąca. Uczniowie z pomocą nauczyciela realizują tematykę danego miesiąca według własnego uznania. Doceniana jest innowacyjność, kreatywność i pomysłowość.
Dodatkowym zadaniem dla  dzieci i uczniów jest dokumentowanie ( opis oraz zdjęcie) swojej pracy oraz jej efektów.
Przewidziane jest 8 tematów wykonywanych po jednym w miesiącu.

Zadania:
Październik – Sensoryczny tor przeszkód
Listopad –Masa plastyczna
Grudzień – Sensoryczna choinka
Styczeń – Akademia smaku
Luty – Brudne zadanie
Marzec – Sensoryczna pisanka
Kwiecień – Dźwięki wokół nas
Maj – Sensoryczne pudełko

W projekcie biorą udział przedszkolaki z grupy Żabki oraz uczniowie ze świetlicy.

Koordynator projektu – Angelika Pakuła

Nauczyciele biorący udział w projekcie -Martyna Jama, Agnieszka Nowałka

GRAMY ZMYSŁAMI

Skip to content