W naszym przedszkolu realizujemy akcję,, Zarazkom się nie damy, bo o siebie dbamy” z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu.

Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, wzbogacanie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u dzieci postawy prozdrowotnej, nabycie przez dzieci określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych.

Zajęcia odbędą się na terenie przedszkola. Działania przeprowadzone będą w drugim połroczu roku przedszkolnego. W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci 6-letnie z grup ,,Słoneczka”, Dzieci będą uczestniczyły we wszystkich proponowanych zajęciach. W ramach zajęć uczestniczą w zabawach dydaktycznych, będą brały udział w demonstracji prawidłowego mycia rąk, słuchały wierszy i opowiadań, rozwiązywały zagadki oraz wykonały różnorodne prace plastyczne i doświadczenia.

Projekt realizuje Martyna Jama.

W naszym przedszkolu w grupie ” Słoneczka” zrealizowaliśmy projekt pt. ,, Zarazkom się nie damy, bo o siebie dbamy” z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu, mający na celu rozwijanie i kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci przedszkolnych. Przedszkolaki w ramach jego realizacji otrzymały książeczki edukacyjne zawierające treści pozwalające lepiej poznać zagadnienia związane z zachowaniami prozdrowotnymi.

Dzieci dowiedziały się jakie są zasady prawidłowego mycia rąk oraz uświadomiły sobie , że zarazki znajdują się wszędzie i powodują wiele chorób. Zrobiły eksperyment i poznały jaką siłę ma mydło.

Poznały także właściwości szczepień ochronnych i ich znaczenie dla naszego zdrowia, równocześnie rozwijały swoją wyobraźnię lepiąc z plasteliny bakterie według własnego wyobrażenia.

– Słoneczka dzięki uprzejmości Pani Izabeli – miały możliwość zobaczenia przez mikroskop jak wyglądają bakterie, za co serdecznie dziękujemy!

Przedszkolaki poznały odżywcze i wartościowe produkty żywieniowe a następnie z zamkniętymi oczami odgadywały i smakowały przeróżne warzywa, nie zabrakło również aktywności fizycznej.

Na zakończenie projektu dzieci ćwiczyły grafomotorykę oraz
naukę pisania i czytania.

Projekt trwał od stycznia do marca.

Akcja zarazkom się nie damy

Skip to content