W naszym przedszkolu realizujemy akcję,, Zarazkom się nie damy, bo o siebie dbamy” z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu.

Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, wzbogacanie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u dzieci postawy prozdrowotnej, nabycie przez dzieci określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych.

Zajęcia odbędą się na terenie przedszkola. Działania przeprowadzone będą w drugim połroczu roku przedszkolnego. W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci 6-letnie z grup ,,Słoneczka”, Dzieci będą uczestniczyły we wszystkich proponowanych zajęciach. W ramach zajęć uczestniczą w zabawach dydaktycznych, będą brały udział w demonstracji prawidłowego mycia rąk, słuchały wierszy i opowiadań, rozwiązywały zagadki oraz wykonały różnorodne prace plastyczne i doświadczenia.

Projekt realizuje Martyna Jama.

Akcja zarazkom się nie damy

Skip to content