W szkole w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” została przeprowadzona adaptacja pomieszczenia do celów spożywania posiłków przez dzieci uczące się w  szkole. Wniosek został złożony w kwietniu 2023 r. i został zaakceptowany, dzięki temu szkoła otrzymała wsparcie finansowe na przeprowadzenie remontu pomieszczenia oraz zakup wyposażenia.
Program został szczegółowo opisany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267).

Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”