Nauczyciele pracujący w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020

1. Lidia Kowalska – Owczarek (dyrektor szkoły)
2. Ewelina Czop – Szymańska
3. Anita Gaicka
4. Rafał Grzebiela
5. Mariola Koj – Cebula
6. Małgorzata Krysiak
7. Michał Łasiński
8. Małgorzata Łęga
9. Maria Michalska
10. Zbigniew Młynarczyk
11. Katarzyna Napieraj
12. Agnieszka Nowałka
13. Magdalena Pac
14. Angelika Pakuła
15. Mieczysław Papiernik
16. Mariusz Rzepka
17. Robert Sokół
18. Aneta Sołtysiak
19. Beata Stasiak
20. Katarzyna Szmyt
21. Ewa Tobiś
22. Janusz Tobiś
23. Ewelina Ziółkowska

               Nauczyciele pracujący w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020

  1. Bogumiła Grzebiela

  2. Dorota Nalichowska

  3. Magdalena Preś – Dydyna

  4. Małgorzata Łęga

  5. Ewelina Czop- Szymańska

  6. Agnieszka Nowałka